Каква е разликата между физиатър и физиотерапевт?         

Физиотерапевтите (физикалните терапевти) не са лекари по физикална и рехабилитационна медицина.

Въпреки че крайната цел на двете професии е една, съществуват различия между тях, които се изразяват в грижите за пациента. Ще Ви посочим някои основни разлики между физиатър и физиотерапевт:

Основното погрешно схващане в нашето общество е, че физиатрите са тези, които извършват физиотерапевтичните процедури, но всъщност това са физиотерапевтите. Те са висококвалифицираниспециалисти (макар да не са лекари), обучени да оценяват здравословното състояние на пациента и да прилагат широк набор от терапевтични подходи с цел подобряване на състоянието и качеството на живот и максимално елиминиране на инвалидизиращи фактори. Физиотерапевтите осъществяват мускулноскелетна оценка и лечение; прилагат преформирани физикални фактори; мануални терапевтични прийоми; лечение чрез движение – кинезитерапия и други.

Какво стои зад претенциите на Кинезитерапевтите и Рехабилитаторите да бъдат Физиотерапевти?

    Споделяне:

    Коментари