КОСТИТЕ СА ОСИФИЦИРАЛА ФАСЦИЯ

Една парадигма, която вече промени анатомията.

Лично аз, за първи път чух това твърдение/хипотеза преди около 9-10 години. Томас Майер дава своя класификация на фасциите, в която костната тъкан е класифицирана, като вид фасция. Майер просто споделя вижданията на не един и двама анатоми и изследователи, даващи революционно за времето си виждане за костите. Тогава аз не възприех това виждане, просто махнах с ръка и казах, че това са глупости (в университета бяхме учили други неща). С годините, колкото повече се интересувах от фасциите, толкова повече хипотезата, че костите са вид фасция се връщаше обратно към мен. Автори като Робърт Шлайп, Стеко, Левин, Гил Хедли, Джон Шарки и други гурута в света на фасциалните открития все повече изнасяха информация и материали подкрепящи хипотезата. През ноември 2018г, на световният фасциален конгрес в Германия, най-големите изследователи и анатоми в областта се обединиха, че костите са вид осифицирала фасция, превръщайки дългогодишната хипотеза в теза и променяйки анатомията в световен мащаб.

Ето едно писмо от д-р Левин, споделено от Джон Шарки, в което може да се запознаете по-подробно с тези възгледи: https://www.researchgate.net/publication/327142198_Bone_is_fascia

А какво е вашето мнение по въпроса, колеги?

    Споделяне:

    Коментари