Cardiorehabilitation

Кардиорехабилитация и ролята ѝ след прекаран миокарден инфаркт

Кардиорехабилитация и ролята ѝ в пред- и следоперативен период след прекаран инфарк на миокарда. Сърдечносъдовата рехабилитация е неразделна част от съвременната кардиология. България е сред първите държави, които започват да развиват кардиорехабилитация, непосредствено след стартирането и в Европа. Кардиологичната рехабилитация в България системно и организирано датира от началото и средата на 60-те години на миналия…