Предлагам работа

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Работа с пациенти и деца в неравностойно положение в офис гр. Благоевград. Изисквания:: Желание за развитие, умение за работа в екип, комуникативност и креативност.Задължения:: Работа с пациенти, хигиени навици на работното място, изпълнение на правилника за вътрешен ред.Име:: Димитър МаникатовТелефон:: 0878799590Имейл:: lifenopain@gmail.com