Статии Physio Collegium

Ролята на образната диагностика в случаите на болка в гърба

Образнодиагностичните процедури, като рентгенографии, ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, са едни от най-често използваните на първа линия, при срещата с пациенти, страдащи от болки в гърба, врата, кръста и т.н. (Downie et al. 2019) Това е обезпокоителна статистика, поради факта, че само около 1% от случаите на болки в гърба се дължат на сериозна патология, която…

Кан терапия и Идеокинеза- единството на тялото и ума

Съвременният подход към изграждането на тялото се нарича  Идеокинеза – от гръцката ideo (мисъл, образ) и kinesis (движение) – работи, разчитайки на ментални образи, на променящите се сигнали на нервната система, като по този начин коригира слабата мускулна организация и подобрява скелетното взаимоотношение , баланс и координация. По същество образът е проводник на движението. В…

Физиотерапия – възможности за контрол при страдащи от хронична болка.

Физиотерапия: възможности за контрол при страдащи от хронична болка Физиотерапията може да изиграе значителна роля при подпомагане на страдащите от хронична болка да поемат контрол върху нея и да подобрят качеството си на живот. Хроничната болка и ролята на физиотерапията е основната тема на Световния ден на физиотерапията – 8 септември 2019 г. World Physical…

Световен ден на физиотерапията – World Physical Therapy Day 2019

Why World Physical Therapy Day matters In 1996, WCPT designated 8th September as World Physical Therapy Day. This is the date WCPT was founded in 1951. The day marks the unity and solidarity of the global physical therapy community. It is an opportunity to recognise the work that physical therapists do for their patients and…

„Митове и легенди“ за физиотерапията

„Митове и легенди“ за физиотерапията Добре дошли в списъкa от погрешни схващания свързани с физиотерапията.Този документ е предвиден за студенти, но би могъл да бъде полезен и за вече квалифицирани кадри. Разделен е на седем секции, обхващащи областите на научноизследователската работа , лечението, клиничното мислене, погрешни схващания касаещи определени състояния, упражненията, науката за болката, както…

Posture, Blamed for Everything… by John Snyder, PT, DPT, OCS, CSCS

One quick Google search and you will learn that posture causes low back pain, neck pain, shoulder pain, headaches, and cardiovascular disease… Amongst many, many other pathologies. Before we determine the impact of posture on painful conditions, we first need to define what “bad posture” is considered and that starts with the lower and upper…

U.S. judge rules deceptive publisher should pay $50 million in damages

U.S. judge rules deceptive publisher should pay $50 million in damages By Jeffrey BrainardApr. 3, 2019 , 5:00 PM A U.S. federal judge has ordered the OMICS International publishing group to pay $50.1 million in damages for deceiving thousands of authors who published in its journals and attended its conferences. It’s one of the first rulings…

Obesity can be classified as an inflammatory condition!

https://www.facebook.com/TheSportPhysio/posts/2576932252339404 From Adam Meakins again: Being over weight should be classified an inflammatory disease! Obesity is a key factor for many health issues including musculoskeletal conditions of the lower and upper limb such as osteoarthritis, tendinopathy, osteopenia, and sarcopenia. This is not only due to increased mechanical forces/pressures on joints or tendons, but because excessive…

КОСТИТЕ СА ОСИФИЦИРАЛА ФАСЦИЯ

КОСТИТЕ СА ОСИФИЦИРАЛА ФАСЦИЯ Една парадигма, която вече промени анатомията. Лично аз, за първи път чух това твърдение/хипотеза преди около 9-10 години. Томас Майер дава своя класификация на фасциите, в която костната тъкан е класифицирана, като вид фасция. Майер просто споделя вижданията на не един и двама анатоми и изследователи, даващи революционно за времето си…

World Physical Therapy Day toolkit

World Physical Therapy Day falls on 8 September every year, and is an opportunity for physical therapists from all over the world to raise awareness about the crucial contribution their profession makes to keeping people well, mobile and independent. WCPT supports member organisations in their efforts with a toolkit of free materials. How to take part The campaign for World Physical Therapy Day…