Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Основи на приложната кинезиология. Базовия модул.

22 ноември/9:30 - 24 ноември/17:00 EET

Обявява се набиране на нова група за базовия модул «Основи на приложната кинезиология. ММТ. Въвеждане в алгоритъма за диагностика на първичното слабо звено на мускулно-скелетната система и определяне на причините за неговото развитие» от Програмата по приложна кинезиология.

Курсът е предназначен за терапевти, работещи в сферата на рехабилитация на човешкото здраве, в т.ч. в спорта, желаещи да открият по-ефективен и по-кратък път към определянето на причините за функционални нарушения в организма на пациента и индивидуализиране на методите за лечение.

Учебната програма съдържа теоретична и практична част във всеки ден на курса. Общо 20 часа, през които ще се изучават основите и инструментите на приложната кинезиология:
 Предмет на изучаване в холистичната медицина
 Какво е медицинска (приложна) кинезиология или функционална неврология
 Резличието в разбирането за функцията на нервната система в неврологията и неврокинезиологията.
 Различия при оценката на функцията на нервната система в неврологията и приложната кинезиология: Предмет на изучение, оценка на тонуса,оценка на рефлекса.
 Принципи при класическото изследване на рефлексите на нервната система. Защо това е недостатъчно ?
 Какво е мануалното мускулно тестиране в ПК и какви са етапите при неговото извършване.
 Диагностика на мускулния тонус в неврологията и в неврокинезиологията.
 Висцеро-моторни рефлекси, примери.
 Аферентни импулси, влияещи на мускулния тонус.
 Классификация на биомеханичните промени на мускулно-скелетна система.
 Базови закони за реакциите на периферната нервна система в отговор на нейното увреждане.
 Компенсаторни механизми за възстановяване на функционалните нарушения ( нивата на компенсации).
 Практическо овладяване на навиците за мануално мускулно тестиране при намалена активност на миотатичен рефлекс на 30 постурални и фазични мускули – m. Subscapularis, m. Infraspinatus, m. Pectoralis major (по порции), m. Pectoralis minor, m. Deltoideus(по порции), m.SCM, m.Trapezius, m. Serratus anterior (по порции), m. Subclavius, Екстензори на шията, m. Latissimus dorsi, m. Scalenus, m. Romboideus, m. Rectus abdominis, m. Оbliquus abdominis, m. Quadratus lumborum, m. Quadriceps femoris, m. Iliopsoas, ишио-крурални мускули, m. Tensor fasciae latae, m. Gluteus maximus, m. Piriformis, m. Аdductors, m. Tibialis anterior, m. Tibialis posterior,m. Peroneus longus et brevis.
Практическо приложение на получените знания при функционални нарушения на периферна нервна система

Методичните материали се предоставят безплатно.

Споделяне:

Детайли

Място

  • Арт-хотел Симона
  • гр. София
    гр. София,
  • Телефон: 0894322933

Registrations are closed for this event

« Всички събития

Споделяне:

Коментари