Физио Колегиум Forum Общ форум (General Forum) Методика за написване на научна статия

0 отговори, 1 участник Последно обновено от  Георги Тони Георгиев преди 7 месеца, 2 седмици
 • Георги Тони Георгиев
  Участник
  @georgi
  #5040

  Методика за написване на научна статия
  Доц. Вирсавия Васева, дм

  Какво е научна статия?

  • Част от научното творчество
  • Представя резултат от научни изследвания
  • Обем от 8 до 25 страници

  Видове научни статии

  • Обзор – извеждане на понятия, представяне на терминологична матрица,
   въвеждане на термини или даване на дефиниции. Възможно е да се
   направи обзор на школи и направления, да се представят мнения, да се
   проследи през десетилетията какви промени има в дадена научна област.
   Тези статии имат своята стойност и роля за установяване на научни
   постижения.
  • Оригинална статия – съчетава кратък теоретичен обзор, представяне на
   методиката, оповестяване на резултати от изследването, формулиране на
   дискусионни въпроси.
  • Клиничен случай

  Структура на научната статия

  Заглавие

  • Между 3 и 10 думи
  • Описва съдържанието ясно, точно и пълно
  • Не съдържа жаргонни изрази
  • Не съдържа клишета и шаблонни изрази
  • Не включва абревиатури
  • Не се използват метафори и абстрактни думи
  • Би могло да е формулирано като въпрос, но с изнасящо продължение
  • Не трябва да е нито прекалено обобщаващо, нито прекалено неясно

  Абстракт

  • Поставя се след заглавието и авторите
  • Обособява се като отделен елемент от статията
  • Винаги завършва с ключови думи
  • Изготвя се на български и английски език
  • Съдържа между 150 – 200 думи или 1000 – 2000 знака
  • Представя съкратено ключови моменти от статията, структурата ѝ, методите, резултатите, изводите и т.н.

  Изисквания за изготвяне на абстракт

  • Представя накратко съдържанието на доклада или статията
  • Ориентира читателя за съдържанието ѝ
  • Да представлява сбит, ясен текст, с логическа и смислова свързаност
  • Съблюдава се подбора на шрифта на текста за написването му
  • Функции
   1. Да въведе читателя в съдържанието на статията;
   2. Да го ориентира, дали документът представя термини, определения, класификации, които да представляват интерес за читателя;
   3. Да подпомогне читателя да вземе решение дали статията представлява интерес за него, дали попада в полето на неговите научни интереси;
   4. Да опише накратко резултатите и да представи методите;
  • Ключови думи

  Структурни изисквания

  • Увод/Въведение
  • Описание на проучването
  • Материал и методи
  • Резултати
  • Дискусия
  • Изводи
  • Заключение
  • Споделяне:

Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.