Физио Колегиум Forum Общ форум (General Forum) Телерехабилитация

0 отговори, 1 участник Последно обновено от  Георги Тони Георгиев преди 5 месеца, 3 седмици
 • Георги Тони Георгиев
  Участник
  @georgi
  #5061

  Покрай пандемията от COVID-19, много колеги по цял свят и у нас, са принудени да прекратят дейност, заради ограниченията, наложени с цел намаляне разпространението на заразата.

  В този дух, много се обръщат към т.нар. „телемедицина“ или, в нашия случай, „телерехабилитация“. Чрез използване на съвременните средства на комуникация – текстови съобщения, телефонни и видео разговори, се извършвт проследявания, консултации, изследване и прилагане на интервенции.
  Въпреки, че изглежда нещо иновативно, всъщност е тема на обсъждане от последните две десетилетия.

  Предлагам на вашето внимание няколко статии, но преди това, блогът на Карън Финнин, където може да откриете много полезни ресурси на тема телемедицина.
  ––––––––––
  Телерехабилитация – съвременни тенденции
  Автори: Теодорос Д., Ръсел Т.

  Телерехабилитацията е нова и развиваща се концепция на телемедицината, при която рехабилитационните услуги се извършват дистанционно, посредством съвременните технологии за комуникация. Първоначално е предложена като средство, най-вече, за хората, живеещи на отдалечени места и тези, в неравностойно положение и с физически увреждания, но има обещаващи изгледи да подобри качеството на рехабилитационните услуги и здравеопазването, въобще. Онлайн услугите позволяват на специалистите да оптимизират честотата, продължителността и интензивността на терапевтичните сесии, което не винаги е възможно, в условията на съвременната натоварена практика.
  Този материал отразява напредъкът на здравните теле-услуги, прилагани в сферата на физиотерапията, логопедията, ерготерапията и биомедицинските инженерни науки. Приложението на тези услуги става, чрез използването на устройства за видеоразговори, виртуална реалност и др. Няколко са разпознатите пречки за утвърждаването и развиването на този вид услуги, например, мануалният елемент на някои интервенции, законовото лицензиране на такава практика, професионалното развитие в условията на такава практика, нетрудоспособността на пациента, реимбурсацията, и не на последно място, оскъдните ресурси и инструменти за онлайн оценяване, интервенции и проследяване на резултатите.
  Вероятно решения на някои от тези проблеми включват, валидиране и развиване на нови онлайн интервенции и процедури за оценяване, повдигане на въпроса за онлайн услугите пред застрахователните дружества, обсъждане на промяни в трудовите кодекси, на тези клаузи, които възпрепятстват широкото приложение и достъпност на средствата на телемедицината. Бъдещето е обещаващо за този нов вид услуги, с техния потенциал за широк спектър от приложения, специално създадени да отговорят на индивидуалните нужди на пациентите.

  ––––––––––
  Валидиране на функционалните тестове за оценка и анализ на пациенти с болки в лумбалния дял, посредством телерехабилитация
  Автори: Ръсел Т., Фери Р., Трутър П.

  Дистанционно проведеното функционално изследване има обещаващи резултати. Конкретното проучване показва известна надеждност в използването на някои негови елементи за оценяване функцията на гърба, при пациенти с болкови състояния, но също така подчертава някои недостатъци и разногласия, които биха могли да бъдат обект на бъдещи проучвания.

  ––––––––––
  Физиотерапевтична оценка и анализ на пациенти с оплавания за болки в ставния коленен комплекс, чрез телерехабилитационна консултация
  Автори: Ръсел Т., Трутър П., Ричърдсън Б. и Блумке Р.

  Телерехабилитационната оценка на състоянието на колянната става изглежда приемлива и сигурна.

  ––––––––––
  Телерехабилитационна физиотерапевтична оценка и анализ на състоянието на пациенти, с оплаквания за болки в глезенния ставен комплекс
  Автори: Ръсел Т., Блумке р., Ричърдсън Б., Трутър П.

  Конкретното проучване демонстрира значителна надежност и сигурност в провеждането на дистанционно, телерехабилитационно функционално изследване на глезенния комплекс, при пациенти с оплаквания за болки в областта на глезенната става.

  ––––––––––
  Източници:

  1. Karen Finnin’s website: https://www.karenfinnin.com/
  2. Telerehabilitation: current perspectives. Theodoros D., Russell T.; Stud Health Technol Inform. 2008; 131:191-209
  3. The validity of physical therapy assessment of low back pain via telerehabilitation in a clinical setting. Truter P., Russell T., Fary R; Telemed J E Health. 2014 Feb; 20(2):161-7
  4. Physiotherapy assessment and diagnosis of musculoskeletal disorders of the knee via telerehabilitation. Richardson B., Truter P., Blumke R., Russell T.; J Telemed Telecare. 2017 Jan; 23(1):88-95
  5. Telerehabilitation mediated physiotherapy assessment of ankle disorders. Russell T., Blumke R., Richardson B., Truter P.; Physiother Res Int. 2010 Sep; 15(3):167-75
  Споделяне:

Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.