Loading...

Съвременният подход към изграждането на тялото се нарича  Идеокинеза – от гръцката ideo (мисъл, образ) и kinesis (движение) – работи, разчитайки на ментални образи, на променящите се сигнали на нервната система, като по този начин коригира слабата мускулна организация и подобрява скелетното взаимоотношение , баланс и координация. По същество образът е проводник на движението. В…

Loading...

Физиотерапия: възможности за контрол при страдащи от хронична болка Физиотерапията може да изиграе значителна роля при подпомагане на страдащите от хронична болка да поемат контрол върху нея и да подобрят качеството си на живот. Хроничната болка и ролята на физиотерапията е основната тема на Световния ден на физиотерапията – 8 септември 2019 г. World Physical…

Loading...

„Митове и легенди“ за физиотерапията Добре дошли в списъкa от погрешни схващания свързани с физиотерапията.Този документ е предвиден за студенти, но би могъл да бъде полезен и за вече квалифицирани кадри. Разделен е на седем секции, обхващащи областите на научноизследователската работа , лечението, клиничното мислене, погрешни схващания касаещи определени състояния, упражненията, науката за болката, както…

Loading...

https://www.facebook.com/TheSportPhysio/posts/2576932252339404 From Adam Meakins again: Being over weight should be classified an inflammatory disease! Obesity is a key factor for many health issues including musculoskeletal conditions of the lower and upper limb such as osteoarthritis, tendinopathy, osteopenia, and sarcopenia. This is not only due to increased mechanical forces/pressures on joints or tendons, but because excessive…

Loading...

КОСТИТЕ СА ОСИФИЦИРАЛА ФАСЦИЯ Една парадигма, която вече промени анатомията. Лично аз, за първи път чух това твърдение/хипотеза преди около 9-10 години. Томас Майер дава своя класификация на фасциите, в която костната тъкан е класифицирана, като вид фасция. Майер просто споделя вижданията на не един и двама анатоми и изследователи, даващи революционно за времето си…

Loading...

World Physical Therapy Day falls on 8 September every year, and is an opportunity for physical therapists from all over the world to raise awareness about the crucial contribution their profession makes to keeping people well, mobile and independent. WCPT supports member organisations in their efforts with a toolkit of free materials. How to take part The campaign for World Physical Therapy Day…

Loading...

Diagnostic Imaging for Physical Therapists Imaging is a useful resource for musculoskeletal conditions and is an invaluable tool for physical therapists when used appropriately. Imaging such as MRI, X-ray, CT scans, and bone scans are prime examples of practical diagnostic imaging that facilitates accurate diagnosis, prognosis, intervention, and assessment of injuries and dysfunctions that physical…