Loading...

Образнодиагностичните процедури, като рентгенографии, ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, са едни от най-често използваните на първа линия, при срещата с пациенти, страдащи от болки в гърба, врата, кръста и т.н. (Downie et al. 2019) Това е обезпокоителна статистика, поради факта, че само около 1% от случаите на болки в гърба се дължат на сериозна патология, която…

Loading...

10 важни неща, които всеки човек трябва да знае за болките в гърба O’Sullivan PB, et al. Br J Sports Med 2019 Болките в гърба са водеща причина за ограничена трудоспособност, в световен мащаб и са обвързани с неефективни, скъпи, а понякога и допълнително вредящи медицински грижи. (1) Кое обединява нарушената трудоспособност и лошото качество на услугите…

Loading...

Методика за написване на научна статия Доц. Вирсавия Васева, дм Какво е научна статия • Част от научното творчество • Представя резултати от научни изследвания • Обем от 8 до 25 страници Видове научни статии • Обзор – извеждане на понятия, представяне на терминологична матрица, въвеждане на термини или даване на дефиниции. Възможно е да…

Loading...

Кардиорехабилитация и ролята ѝ в пред- и следоперативен период след прекаран инфарк на миокарда. Сърдечносъдовата рехабилитация е неразделна част от съвременната кардиология. България е сред първите държави, които започват да развиват кардиорехабилитация, непосредствено след стартирането и в Европа. Кардиологичната рехабилитация в България системно и организирано датира от началото и средата на 60-те години на миналия…

Loading...

Brought to you by CSMi Everyone wants to succeed and no one wants to fail. Is failure so bad? Can we even have success without failure? How can we learn to embrace failure to get the greatest knowledge? A celebration of failure.Loscalzo J.Circulation. 2014 Mar 4;129(9):953-5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.009220. The other article that Erik mentioned: On…

Loading...

Brought to you by CSMi Cognitive Functional Therapy for the win! Or is it? Are these differences in effect sizes from a simple group program big enough to get excited about? What else could be at play here? Chronic low back pain is hard… Cognitive functional therapy compared with a group-based exercise and education intervention…