Етикет: #directaccess

Loading...

Директният достъп е не само „по-лесен за пациента, но и редица проучвания показват, че в подходящи случаи, позволявайки пряк достъп до физикална терапия, може да се намалят разходите за здравеопазване, да се намалят изискванията за диагностика и да се осигури по-бързо разрешаване на симптомите на пациента.“„Пациентите съобщават за по-високо ниво на удовлетвореност, когато са получавали…