Етикет: #physiotherapy

Loading...

  Welcome to ISTS 2020! The beauty of Valencia, the complexity of tendons, science from across the world; what more could you want from a conference? We would love you to come to this unique conference in Spain in October 2020. Bring your research, your clinical interest and your passion for tendons to the 6thInternational…

Loading...

Кардиорехабилитация и ролята ѝ в пред- и следоперативен период след прекаран инфарк на миокарда. Сърдечносъдовата рехабилитация е неразделна част от съвременната кардиология. България е сред първите държави, които започват да развиват кардиорехабилитация, непосредствено след стартирането и в Европа. Кардиологичната рехабилитация в България системно и организирано датира от началото и средата на 60-те години на миналия…

Loading...

„Митове и легенди“ за физиотерапията Добре дошли в списъкa от погрешни схващания свързани с физиотерапията.Този документ е предвиден за студенти, но би могъл да бъде полезен и за вече квалифицирани кадри. Разделен е на седем секции, обхващащи областите на научноизследователската работа , лечението, клиничното мислене, погрешни схващания касаещи определени състояния, упражненията, науката за болката, както…

Loading...

Каква е разликата между физиатър и физиотерапевт?          Физиотерапевтите (физикалните терапевти) не са лекари по физикална и рехабилитационна медицина. Въпреки че крайната цел на двете професии е една, съществуват различия между тях, които се изразяват в грижите за пациента. Ще Ви посочим някои основни разлики между физиатър и физиотерапевт: Основното погрешно схващане в нашето общество е,…