Етикет: #police

Loading...

Мекотъканните травми имат нужда от Мир и Любов (PEACE & LOVE) – новия акроним при третирането им, който ще замести старите ICE, RICE, PRICE and POLICE.На български език акронима PEACE & LOVE след буквален превод не е благозвучен, но важното в случая е идеята за адекватен алгоритъм J АкронимP – protection – Предпазване E –…